Phone Email

Fakulteta za zdravstvene vede v Celju

Fakulteta za zdravstvene vede v Celju (FZVCE) je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja 3- letni visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega, ki je razvit  v skladu s smernicami direktive EU in bolonjske deklaracije. Izvaja tudi študijski program 2. stopnje Paliativna oskrba.

Študijski program Zdravstvena nega se izvaja v obliki rednega in izrednega študija.

Študijski program Paliativna oskrba pa v obliki izrednega študija.

Dejavnost visoke šole je dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje ter znanstveno raziskovalno delo s področij zdravstva in zdravstvenih ved.

Visoka šola je bila akreditirana 22. 4. 2009 s sklepom Senata za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo št. 6033-61/2008/8, ki je 12. 6. 2009 podal še soglasje k študijskemu programu prve stopnje Zdravstvena nega (sklep št. 6033-178/2009/2). Študijski program druge stopnje Paliativna oskrba je bil akreditiran decembra 2015 (sklep št. 6033-163/2014/16).

Prvo generacijo izrednih študentov je vpisala v študijskem letu 2009/2010.

Predavanja se izvajajo na sedežu šole na Mariborski cesti 7. Klinično usposabljanje študentov pa poteka na več kot 40 zdravstvenih in socialno-varstvenih inštitucijah s statusom učnega zavoda. s katerimi ima visoka šola sklenjeno pogodbo o sodelovanju.

 

Sedež visoke šole:

Mariborska cesta 7
3000  Celje
Tel. št. 03/428 79 00
Faks: 03/428 79 06

 

Povezava do spletne strani FZVCE

 

Video predstavitev FZVCE

ŠTUDIJSKA PROGRAMA

Študijski program 1. stopnje
Več
Študijski program 2. stopnje
Več
Skip to content