Visokošolski zavodi RŠS

RŠS je ustanovitelj treh visokošolskih zavodov s sedežem v regiji.

Prvi visokošolski zavod, Visoko šolo za varstvo okolja s sedežem v Velenju, smo ustanovili leta 2007, njej je sledila Visoka zdravstvena šola v Celju leta 2009 ter Visoka šola za proizvodno inženirstvo (preimenovana iz Visoke gospodarske šole) leta 2010.

Hkrati z izpolnitvijo pogojev za ustanovitev visokošolskih zavodov (kadrovskih, finančnih, prostorskih), smo skupaj s številnimi strokovnjaki, tako iz visokošolskega okolja, gospodarstva in negospodarstva, razvili 3 visokošolske strokovne študijske programe 1. stopnje ter sodelovali pri razvoju treh magistrskih študijskih programov 2. stopnje na že delujočih visokošolskih zavodih (Visoki šoli za varstvo okolja in Visoki zdravstveni šoli v Celju).