Phone Email

Paliativna oskrba

Študijski program 2. stopnje

Ime študijskega programa:

  • Paliativna oskrba

Stopnja in vrsta študijskega programa:

  • Podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje

Strokovni naziv diplomantke / diplomanta:

  • Magister / magistrica paliativne oskrbe

Trajanje študija:

  • 2 leti (120 KT)

Splošni cilji študijskega programa:

Diplomantke in diplomanti imajo po zaključenem magistrskem študijskem programu poglobljeno strokovno znanje na ožjem strokovnem področju. Opolnomočeni so z znanjem s področja paliativne oskrbe in holistične obravnave pacientov ob koncu življenja. Usposobljeni so za iskanje novih virov znanja na strokovnem področju paliativne oskrbe, za raziskovanje na dokazih podprte prakse paliativne oskrbe preko pridobljenih metodoloških znanj.

Prav tako so usposobljeni za prevzemanje odgovornosti, za timsko sodelovanje v paliativnih timih, za kritično presojanje in etično odločanje. Ena izmed ključnih kompetenc diplomanta so pridobljene komunikacijske spretnosti s poudarkom na terapevtski komunikaciji, empatiji in klinični superviziji.

 

Več informacij o študijskem programu lahko najdete TUKAJ.
Skip to content