Phone Email

Zdravstvena nega

Študijski program 1. stopnje

Ime študijskega programa:

  • Zdravstvena nega

Stopnja in vrsta študijskega programa:

  • Dodiplomski visokošolski – strokovni program

Strokovni naziv diplomantke / diplomanta:

  • Diplomirana medicinska sestra (VS) / diplomirani zdravstvenik (VS)

Trajanje študija:

  • 3 leta (180 KT)

Splošni cilji študijskega programa:

Visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega je sodoben študijski program, izdelan skladno z določili direktive EU za regulirane poklice (2005/36/ES in 2013/55/EU) ter smernicami Bolonjske deklaracije. Študijski program se izvaja kot izredni študij, prilagojen zaposlenim študentom. Predavanja potekajo med tednom v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne.

Diplomantke in diplomati so po zaključenem študijskem programu usposobljeni za samostojno opravljanje poklica na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene dejavnosti, brez opravljanja pripravništva ter za nadaljevanje študija na 2. bolonjski stopnji (strokovni magisterij). Usposobljeni so za zadovoljevanje potreb pacientov po zdravstveni negi in oskrbi, za izvajanje zdravstvene vzgoje, promocije zdravja in za organizacijo dela v zdravstvenih, socialnih in drugih zavodih.

Pomemben del programa je klinično usposabljanje, saj je skladno s predpisi direktive EU, ki določa, da je kliničnemu usposabljanju v študijskih programih zdravstvene nege namenjeno vsaj polovico trajanja študijskega programa, delež kliničnega usposabljanja v študijskem programu Zdravstvena nega obsega 2300 ur. Klinično usposabljanje je obravnavano z enako pomembnostjo in pozornostjo kot teoretični del študijskega programa.

Študenti ob zaključku izobraževanja opravljajo diplomski izpit, ki enakovredno nadomešča diplomsko delo in je ovrednoteno s 6 kreditnimi točkami.

 

Več informacij o študijskem programu lahko najdete TUKAJ.
Skip to content