Phone Email

O nas

Regijsko višje in visokošolsko središče (v nadaljevanju RŠS) je javni zavod pristojen za razvoj terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije.

Podlage za ustanovitev središča so bile dane s sprejemom Zakona o visokem šolstvu iz leta 1993, ki je opredelil možnost ustanavljanja samostojnih »neuniverzitetnih« visokošolskih zavodov ter Nacionalnim programom visokega šolstva (NPVŠ) 2002 – 2005, ki je prvi  izpostavil pomen decentralizacije in regionalizacije visokega šolstva.

Spoznajte nas

Poslanstvo

Z ustanovitvijo in delovanjem JZ Regijsko študijsko središče se je Savinjska (statistična) regija odločila za samostojno razvojno pot na področju terciarnega, predvsem visokošolskega izobraževanja.

S kakovostnim in potrebam regije prilagojenim razvojem visokega šolstva bomo tako prispevali k:

  • izboljšanju dostopnosti do visokošolskega izobraževanja,
  • zmanjšanju odliva odličnih maturantov, ki študirajo v drugih regijah;
  • povečanju sodelovanja gospodarstva in okolja z visokošolskimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami,
  • ustvarjanju kakovostnih delovnih mest za vrhunsko izobražene strokovnjake v visokem šolstvu in drugi univerzitetni infrastrukturi,
  • zmanjšanju odliva visoko usposobljenega kadra,

in tako prispevali k povečanju gospodarskega, tehnološkega in družbenega napredka regije.

Vizija JZ Regijsko študijsko središče je zagotoviti pogoje za kakovostno delovanje, rast in razvoj visokošolskih zavodov, katerih ustanovitelj je, s ciljem doseganja akademske in znanstveno-raziskovalne odličnosti.
Direktorica RŠS
Katja Esih, univ. dipl. ekon.
T: 03 428 79 04
E: katja.esih@rss-ce.si
Svetovalna služba RŠS   
Darinka Klinger, univ. dipl. ekon.
T: 03 428 79 08
E: darinka.klinger@rss-ce.si
mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag.
T: 03 428 79 07
E: jerneja.meza@rss-ce.si
Maja Gorjup Zdovc, mag. manag.
T: 03 428 79 00
E: maja.gorjup-zdovc@rss-ce.si

 

Javni zavod Regijsko študijsko središče v Celju

Naslov: Mariborska cesta 7, 3000 Celje
Poslovni prostori: Mariborska cesta 7, 3000 Celje
Telefon: 03/42-87-900
Fax: 03/42-87-906
E-pošta: info@rss-ce.si
Internet: www.rss-ce.si
Davčna številka: 90717163
Matična številka: 1686674
Številka transakcijskega računa: 01211-6033252295

Zaposlitvene možnosti, spios iam potilicus consulvidet ventem cuperte acchuit; hos, Catum fac tanteme ium am in Itatum con
tesiculerei popos, spiem dienes int. Quon dena, mus sinprio ali, silic is, num pro aut fecridi urnihil verficum
essi pubis actum ocavem, Catiliciem iae quam alari fui paridesentem ina, que et C. Lusuper fitatic ocumed
moerid nerem popos, nequit intimmo vendam auspiorei pecive, nonvere, non voltod faudem imihicatuam
publissoli inatus, istius horta, ute ant, quon Ita viviri tum depere, quam imiu invo, o vereci tatissimo ia mis
At ad Caste iam quod auco enarius cusquo cis in defacta nducerdiem in vili faudace norei prit L. Opies
cavenatum sum quod int virit, Catatus cae menatilis cotis lictus caperenat viritam praverfent?

Člani Sveta zavoda RŠS:

Marija Sodin – skupna predstavnica ostalih občin – ustanoviteljic JZ RŠS (predsednica Sveta zavoda);

Romana Zabret – predstavnica Mestne občine Celje (namestnica predsednice Sveta zavoda);

Urška Podvršnik – predstavnica Mestne občine Celje;

Brigita Tratnik – predstavnica Mestne občine Celje;

mag. Samo Kramer – skupni predstavnik ostalih občin – ustanoviteljic JZ RŠS;

Franc Meža – skupni predstavnik območnih obrtno-podjetniških zbornic – ustanoviteljic JZ RŠS;

Barbara Kač Kadunc– skupni predstavnik regionalnih gospodarskih zbornic – ustanoviteljic JZ RŠS;

Peter Četina – skupni predstavnik regijskega višjega in visokega šolstva;

pred. Klemen Kotnik – skupni predstavnik regijskega višjega in visokega šolstva;

doc. dr. Tatjana Kovač – skupna predstavnica regijskega višjega in visokega šolstva;

mag. Jerneja Meža – predstavnica zaposlenih v JZ RŠS.

Skip to content