Phone Email

Ime študijskega programa:

  • Zdravstvena nega

Stopnja in vrsta študijskega programa:

  • Podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje

Strokovni naziv diplomantke / diplomanta:

  • magister/magistrica zdravstvene nege s področja integrirane zdravstvene in socialne obravnave starejših odraslih – mag. zdr. nege int. zdr. in soc. obr. star.;
  • magister/magistrica zdravstvene nege s področja integrirane obravnave pacientov s kroničnimi obolenji – mag. zdr. nege int. obr. pac. kron. obol.;
  • magister/magistrica zdravstvene nege s področja urgentnih stanj in intenzivnega zdravljenja – mag. zdr. nege urg. stan. in int. zdr.;
  • magister/magistrica zdravstvene nege s področja družinske in skupnostne oskrbe – mag. zdr. nege druž. in skup. osk.

Trajanje študija:

  • 2 leti (120 KT)

Splošni cilji študijskega programa:

Študijski program je oblikovan tako, da diplomant pridobi kompetence za kakovostno delovanje na področju zdravstvene nege. Glede na zasnovo študijskega programa in potrebe v kliničnem okolju po naprednih znanjih, bodo diplomanti v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih zasedali delovna mesta, ki zahtevajo dodatna napredna znanja za kakovostno in varno obravnavo pacientov.

Diplomanti magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega bodo pridobili dodatna znanja, ki jim bodo omogočala kakovostnejše delo v kliničnem okolju in karierni razvoj, možnost vključevanja v izobraževalni proces (kot klinični mentorji in visokošolski učitelji na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega), kot tudi v raziskovalno delo na posameznem oddelku, organizaciji in visokošolskem zavodu.

Po končanem študijskem programu lahko diplomant nadaljuje študij na tretji bolonjski stopnji, doktoratu znanosti.

 

Več informacij o študijskem programu lahko najdete TUKAJ.
Skip to content