Terciarno izobraževanje v regiji

Savinjska (statistična) regija in terciarno izobraževanja

Savinjska regija je postala pomembno središče terciarnega izobraževanja.

Od 76.728 študentov v Sloveniji v študijskem letu 2019/20, je imelo 9.004 študentov stalno prebivališče v  Savinjski regiji, kar regijo postavlja na tretje mesto v državi.

Število študentov, ki študirajo na visokošolskih študijskih programih vseh stopenj, ki se izvajajo v Savinjski regiji v študijskem letu 2020/21 je 1.831.

Regija je po številu študentov štipendistov na tretjem mestu, v letu 2019 pa je diplomiralo 1.993 študentov, ki so imeli stalno bivališče v naši regiji (12,3 % vseh diplomantov v Sloveniji).

V študijskem letu 2020/2021 v regiji deluje sedem visokošolskih zavodov in pet višjih strokovnih šol, ki imajo v regiji sedež.