Phone Email

Terciarno izobraževanje v regiji

Savinjska (statistična) regija in terciarno izobraževanja

Savinjska regija je postala pomembno središče terciarnega izobraževanja.

Od 82.694 študentov v Sloveniji v študijskem letu 2020/21, je imelo največ študentov stalno prebivališče  v Osrednjeslovenski regiji (21.438), nato v Podravski (10.325) in Savinjski regiji (9.336).

Število študentov, ki študirajo na visokošolskih študijskih programih vseh stopenj, ki se izvajajo v Savinjski regiji v študijskem letu 2022/23 je 1.861.

Regija je po številu študentov štipendistov na tretjem mestu, v letu 2020 pa je diplomiralo 1.028 študentov, ki so imeli stalno bivališče v naši regiji (12,8 % vseh diplomantov v Sloveniji).

V študijskem letu 2022/2023 v regiji deluje sedem visokošolskih zavodov in pet višjih strokovnih šol, ki imajo v regiji sedež.

 

 

Skip to content