Phone Email

Visoka šola za proizvodno inženirstvo

Visoka šola za proizvodno inženirstvo (VŠPI) je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja 3- letni visokošolski študijski program 1. stopnje Sodobno proizvodno inženirstvo. Študijski program se odlikuje po učinkovitosti ter praktični naravnanosti in v 3. letniku omogoča specializacijo na področju orodjarstva oz. proizvodne logistike. Izvaja se v obliki izrednega študija.

VŠPI je manjša samostojna visokošolska inštitucija, kar omogoča fleksibilno delovanje, prilagajanje potrebam gospodarstva in visoko učinkovitost študija. V študijskem programu sodelujejo priznani visokošolski učitelji z industrijskimi izkušnjami in bogatim znanstveno – raziskovalnim delom.

Visoka šola je bila akreditirana 22. 4. 2009 s sklepom Senata za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo št. 6033-61/2008/8, ki je 12. 6. 2009 podal še soglasje k študijskemu programu prve stopnje Zdravstvena nega (sklep št. 6033-178/2009/2).

Prvo generacijo izrednih študentov je vpisala v študijskem letu 2010/2011.

Šola deluje v sodobno opremljenih predavalnicah na sedežu šole na Mariborski cesti 2. Pedagoška dejavnost pa se odvija tudi v  računalniških učilnicah in laboratorijih na Šolskem centru Celje. V sodelovanju z razvojno – raziskovalnimi centri v regiji in gospodarstvom, ki posedujejo specialno raziskovalno opremo je poskrbljeno tudi za kakovostno izvajanje specialnih vaj, praktičnega usposabljanja in inovativnih diplomskih nalog.

 

Sedež visoke šole:

Mariborska cesta 2
3000  Celje
Tel. št. 03/428 79 00
Faks: 03/428 79 06

 

Povezava do spletne strani VŠPI

Video predstavitev VŠPI

ŠTUDIJSKI PROGRAM

Študijski program 1. stopnje
Več
Skip to content