Phone Email

Dejavnosti RŠS

JZ Regijsko študijsko središče je na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda in Statuta RŠS pristojno in odgovorno za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije ter izvaja svojo dejavnost tako, da (6. člen Statuta JZ RŠS):

 • koordinira in vodi regionalni razvoj terciarnega izobraževanja ter raziskovalne dejavnosti,
 • pripravlja strokovne podlage za razvoj terciarnega izobraževanja ter raziskovalne dejavnosti v regiji,
 • sodeluje z ustanoviteljicami, gospodarstvom in negospodarstvom za potrebe razvoja terciarnega izobraževanja v regiji,
 • sodeluje z višje in visokošolskimi zavodi ter znanstveno-raziskovalnimi ustanovami doma in v tujini,
 • opravlja strokovne naloge skupnega pomena za terciarno izobraževanje v regiji,
 • opravlja analitično in svetovalno delo na področju razvoja terciarnega izobraževanja v regiji,
 • koordinira in vodi investicije za potrebe terciarnega izobraževanja v regiji,
 • koordinira razvoj študentskega bivalnega standarda v regiji,
 • sodeluje pri razvoju programov vseživljenjskega učenja na terciarni ravni v regiji,
 • sodeluje pri organizaciji strokovnih posvetov ipd. na področju terciarnega izobraževanja,
 • pripravlja in izdaja informativna gradiva s področja dejavnosti javnega zavoda,
 • spremlja temeljna nacionalna vprašanja razvoja terciarnega izobraževanja in znanosti.
Skip to content