Phone Email

Sodobno proizvodno inženirstvo

Študijski program 1. stopnje

Ime študijskega programa:

  • Sodobno proizvodno inženirstvo

Stopnja in vrsta študijskega programa:

  • Dodiplomski visokošolski – strokovni program

Strokovni naziv diplomantke / diplomanta:

  • Diplomirani inženir strojništva (VS) / diplomirana inženirska strojništva (VS)

Trajanje študija:

  • 3 leta (180 KT)

Splošni cilji študijskega programa:

Študijski program se izvaja kot izredni študij, ki je prilagojen zaposlenim študentom. Predavanja potekajo med tednom v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne.

Temeljni cilji programa so zasledovati potrebe in interese nacionalnega gospodarstva in s tem tudi želja in interesov študenta po pridobitvi potrebnih kompetenc, ki mu bodo zagotavljale neposredno zaposljivost po zaključku študija, skladno s tem pa:

  • diplomantu omogočiti pridobiti primerna temeljna inženirska znanja in uporabna znanja s področja sodobnih tehnologij in tako tudi ustrezno zaposljivost;
  • diplomantu zagotoviti širšo razgledanost na širšem področju strojništva, da bo tako sposoben interdisciplinarnega sodelovanja s strokovnjaki drugih področij;

slediti načelom bolonjske prenove, evropskega združenja univerz EUA, FEANI-ja in tako preko izbirnosti predmetov omogočiti evropsko primerljiva znanja in zaposlitvene možnosti diplomantov. Skladno s tem:

  • diplomant pridobi izobrazbo primerljivo s sodobnimi tujimi študijskimi programi v razviti Evropi,
  • študentu je omogočen prehod na drug primerljiv dodiplomski študijski program doma ali v tujini,
  • študentu je, na podlagi tutorstva in sodobnega pedagoškega dela, omogočen prehod med študijskimi programi, sproten študij in tako omogočeni pogoji za prehod študentov iz letnika v letnik.

Diplomanti so ustrezno usposobljeni za nadaljevanje študija na 2. stopnji in za vseživljenjsko učenje.

 

Več informacij o študijskem programu lahko najdete TUKAJ.
Skip to content