Phone Email

Varstvo okolja in ekotehnologija

Študijski program 1. stopnje

Ime študijskega programa:
 • Varstvo okolja in ekotehnologije
Stopnja in vrsta študijskega programa:
 • Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje
Strokovni naziv diplomantke / diplomanta:
 • Diplomirana ekotehnologinja (VS) / diplomirani ekotehnolog (VS)
Trajanje študija:
 • 3 leta (180 KT)
Splošni cilji študijskega programa:

Diplomanti pridobijo znanje o vsebinah, ki izhajajo tako iz omejevalne kot iz razvojne vloge okolja v prostoru; seznanijo se s/z:

 • zakonitostmi obremenjevanja različnih okoljskih virov (npr. onesnaževanje vode, zraka, tal, rastlin, živali in ljudi),
 • ravnanjem z odpadki,
 • vplivom človekovih dejavnosti na okolje,
 • ocenjevanjem vplivov na okolje,
 • varstvom narave,
 • komuniciranjem z javnostjo,
 • novimi ukrepi in ekotehnologije za varovanje in sanacijo okolja,

Poleg tega pa tudi z vrednotenjem okolja in okoljsko sociologijo, pravom ter z upravljanjem z okoljem in njegovimi viri.

 

Več informacij o študijskem programu lahko najdete TUKAJ.
Skip to content