Phone Email

Ustanavljanje visokošolskih zavodov in razvoj študijskih programov

JZ Regijsko študijsko središče je na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda in Statuta RŠS pristojno in odgovorno za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije ter tako med drugim koordinira in vodi regionalni razvoj terciarnega izobraževanja ter raziskovalne dejavnosti in pripravlja strokovne podlage za razvoj terciarnega izobraževanja ter raziskovalne dejavnosti v regiji.

Dosedanje delo in dosežke, povezane z izvajanjem osnovne dejavnosti zavoda, navajamo v nadaljevanju.

Ustanavljanje visokošolskih zavodov in razvoj študijskih programov:

Visokošolski zavodi:

 • Fakulteta za varstvo okolja (ustanovljena leta 2006, vpis prve generacije študentov v študijskem letu 2008/09, preoblikovanje v fakulteto v januarju 2022);
 • Visoka zdravstvena šola v Celju (ustanovljena leta 2009, vpis prve generacije študentov v študijskem letu 2009/10);
 • Visoka šola za proizvodno inženirstvo (kot Visoka gospodarska šola ustanovljena v letu 2005, vpis prve generacije študentov v študijskem letu 2010/11).

Študijski programi:

 • visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Varstvo okolja in ekotehnologije (akreditiran 2007);
 • visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega (akreditiran 2009);
 • visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Sodobno proizvodno inženirstvo (akreditiran 2010);
 • magistrski študijski program 2. stopnje Varstvo okolja in ekotehnologije (v sodelovanju s Fakulteto za varstvo okolja, akreditiran 2011);
 • magistrski študijski program 2. stopnje Paliativna oskrba (v sodelovanju z Visoko zdravstveno šolo v Celju, akreditiran 2015);
 • magistrski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega (v sodelovanju z Visoko zdravstveno šolo v Celju, v postopku akreditacije od februarja 2021).

V RŠS smo v sodelovanju z ekspertno skupino izdelali tudi elaborate za ustanovitev Akademije za glasbo Univerze v Mariboru (akademija je pridobila akreditacijo v letu 2009) ter za akreditacijo treh študijskih programov, vendar do realizacije projekta ni prišlo.

Podaljšanje akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov:

 • podaljšanje akreditacije Visoki šoli za proizvodno inženirstvo leta 2020 za obdobje 5 let;
 • podaljšanje akreditacije študijskemu programu Sodobno proizvodno inženirstvo leta 2017 za nedoločen čas;
 • podaljšanje akreditacije Fakulteti za varstvo okolja leta 2020 za obdobje 5 let;
 • podaljšanje akreditacije Visoki zdravstveni šoli v Celju in študijskemu programu 1. stopnje Zdravstvena nega leta 2016 za obdobje 7 let.

Z novelo Zakona o visokem šolstvu v letu 2016 je bila ukinjena reakreditacija študijskih programov, kakovost izvajanja študijskih programov se preverja v postopku zunanje evalvacije in podaljšanja akreditacije visokošolskega zavoda.

Med dolgoročnimi cilji v Strategiji razvoja javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče za obdobje 2021 -2025 pa je v načrtu:

 • razvoj novih študijskih programov na 1. in 2. stopnji študija na obstoječih visokošolskih zavodih, skladno s potrebami okolja;
 • preoblikovanje visokošolskih zavodov v fakultete in postopen razvoj študijskih programov 3. stopnje (lahko tudi kot skupni doktorski študijski programi v okviru skupne doktorske šole) ter
 • ustanavljanje novih visokošolskih zavodov na podlagi utemeljenih potreb, dobrega vpisnega potenciala in zagotovljenih virov financiranja.
Skip to content