Phone Email

Tedni vseživljenjskega učenja

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja Andragoškega centra Slovenije na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Rdeča nit prireditev in dogodkov je izpostavitev pomena in številnih možnosti učenja, ki se ponujajo v vseh življenjskih obdobjih.

Kot inštitucija, ki deluje na področju terciarnega izobraževanja se zavedamo pomena vseživljenjskega učenja in tako se že šest let priključujemo tej vseslovenski promocijski kampanji učenja kot območni oziroma tematski koordinator.

V projekt povezujemo predvsem regijske višje in visokošolske zavode ter njihove partnerske organizacije. Vsako leto razširimo partnersko mrežo, v letu 2020 smo tako povezali 25 partnerskih organizacij.

V spomladanskih mesecih (maja in junija) se tako pod okriljem TVU partnerske mreže RŠS zvrtijo številni dogodki, ki opozarjajo na vlogo učenja na vseh področjih našega življenja – v formalnem procesu pridobivanja znanja, pri delu, osebnostni rasti ter sobivanju v različnih skupinah.

Skip to content