Phone Email

Število študentov vpisanih na višje in visokošolske zavode v regiji

January 12, 2023

Znano je število študentov vpisanih na višje in visokošolske zavode v regiji.

Število vpisanih v višješolske študijske programe, ki se izvajajo na območju Savinjske (statistične) regije v študijskem letu 2022/23:

1122 študentov, od tega 642 rednih in 480 izrednih študentov.

Število vpisanih v višješolske študijske programe 1. 2. in 3. stopnje, ki se izvajajo na območju Savinjske (statistične) regije v študijskem letu 2022/23:

1861 študentov, od tega 925 rednih in 936 izrednih študentov.

Višješolski zavodi

Visokošolski zavodi

Skip to content