Phone Email

Podaljšanje akreditacije VŠPI

November 2, 2020

V mesecu oktobru smo prejeli sklep Sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu RS, da Visoki šoli za proizvodno inženirstvo, katere ustanovitelj je Regijsko študijsko središče, podaljša akreditacijo za pet let do leta 2025, kar je najdaljša možna doba podaljšanja.

V svojem poročilu so strokovnjaki Nakvisa, ki so nas na daljavo obiskali v juniju 2020, izpostavili precej prednosti, ki jih ima VŠPI kot majhna visoka šola s prilagodljivo organizacijo in osredotočenostjo na posameznega študenta, predlagali pa so tudi nekaj izboljšav, ki jih bomo upoštevali pri našem nadaljnjem delu. Vsem visokošolskih učiteljem in zaposlenim v strokovnih službah se iskreno zahvaljujemo za njihovo dobro delo, ki se odraža tudi v odločitvi NAKVIS-a.

Skip to content