Phone Email

Ustanovitelji in partnerji

Ustanoviteljice JZ RŠS – 25 občin Savinjske (statistične) regije:

  • Mestna občina Celje,
  • Občina Bistrica ob Sotli,
  • Občina Braslovče,
  • Občina Dobje,
  • Občina Dobrna,
  • Občina Kozje,
  • Občina Laško,
  • Občina Ljubno,
  • Občina Luče,
  • Občina Mozirje,
  • občina Rečica ob Savinji,
  • Občina Nazarje,
  • Občina Podčetrtek,
  • Občina Rogaška Slatina,
  • Občina Rogatec,
  • Občina Slovenske Konjice,
  • Občina Šentjur,
  • Občina Šmarje pri Jelšah,
  • Občina Šmartno ob Paki,
  • Občina Štore,
  • Občina Tabor,
  • Občina Vitanje,
  • Občina Vojnik,
  • Občina Zreče,
  • Občina Žalec.

Ustanoviteljice so poleg občin tudi regionalni gospodarski zbornici Celje in Velenje ter šest območnih obrtno-podjetniških zbornic (Celje, Velenje, Šentjur, Mozirje, Laško, Žalec).

Skip to content