Phone Email

Pridobljena koncesija za redni študij za RŠS visokošolske zavode

March 7, 2022

Trije visokošolski zavodi katerih ustanovitelj je JZ Regijsko študijsko središče so pridobili koncesijo za izvajanje rednega študija.

Vlada Republike Slovenije je 10. 2. 2022 Visoki zdravstveni šoli v Celju podelila koncesijo za izvajanje študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega, Visoki šoli za proizvodno inženirstvo za izvajanje študijskega programa prve stopnje Sodobno proizvodno inženirstvo ter Visoki šoli za varstvo okolja za izvajanje študijskega programa druge stopnje Varstvo okolja in ekotehnologije.

Po dolgoletnih prizadevanjih bodo tako visoke šole v študijskem letu 2022/23 vpisali prvo generacijo rednih študentov. Poleg rednega študija, ki je namenjen študentom, ki niso zaposleni, bodo šole, kot do sedaj, izvajale tudi izredni študij, ki je prilagojen zaposlenim študentom.

Skip to content