Phone Email

Dan raziskovalcev

Dan raziskovalcev je dogodek, ki je vzklil iz pobude Evropske komisije »Evropska noč raziskovalcev« s ciljem promocije znanosti in raziskovanja.  S projektom želimo v splošni javnosti razširiti pozitivno sliko o raziskovalcih, odgnati negativne stereotipe o znanstvenikih in seznaniti javnost o različnih raziskovalnih aktivnostih, ki potekajo v naši regiji. Na dogodku obiskovalci dobijo možnost vpogleda v raziskovalni del delovanja višješolskih, visokošolskih ter raziskovalnih zavodov, možnost obiska lokalnih raziskovalnih inštitutov, ki so redko odprti za javnost, možnost sodelovanja v eksperimentih ter sodelovanje na posvetih in okroglih mizah s področja raziskovanja.

Dogodek poteka vsak četrti petek v mesecu septembru. V letu 2022 se je tej pobudi že deseto leto pridružilo tudi Regijsko študijsko središče, saj se zavedamo pomena privlačnosti naše regije za odlične raziskovalce ter pomena raziskovalnega dela za razvoj gospodarstva in družbe kot celote.

Vsako leto  ob boku različnih dogodkov organiziramo tudi posvet na temo mladinskega raziskovanja v sodelovanju s Komisijo Mladi za Celje pri Mestni občini Celje.

V projektu sodeluje preko 21  raziskovalnih, izobraževalnih in drugih partnerjev, ki delujejo v regiji in izven nje, dogodek pa vsako leto obišče več obiskovalcev, v letu 2019 kar preko 2.000. Odzivi obiskovalcev na »raziskovalno« ponudbo ter medijske objave kažejo, da je dogodek postal prepoznaven in da z njim uresničujemo namen projekta – promocijo znanosti in raziskovalnega dela.

Skip to content