Phone Email

20-letnica delovanja RŠS

November 8, 2022

To leto Regijsko višje in visokošolsko središče (RŠS) obeležuje pomembno obletnico, saj od njegove ustanovitve mineva že 20 let. V tem obdobju smo zabeležili precej pomembnih mejnikov in uspehov.

Regijsko študijsko središče je ustanovitelj treh visokošolskih zavodov s sedežem v regiji. Prvi visokošolski zavod, Fakulteto za varstvo okolja s sedežem v Velenju, smo ustanovili leta 2007, njej je sledila Fakulteta za zdravstvene vede v Celju leta 2009 ter Visoka šola za proizvodno inženirstvo leta 2010. Hkrati z izpolnitvijo in nenehno nadgradnjo pogojev za ustanovitev in kakovostno delovanje visokošolskih zavodov (kadrovskih, finančnih, prostorskih) smo skupaj s številnimi strokovnjaki, tako iz visokošolskega okolja, gospodarstva in negospodarstva, razvili tri visokošolske strokovne študijske programe 1. stopnje ter sodelovali pri razvoju treh magistrskih študijskih programov 2. stopnje na že delujočih visokošolskih zavodih (Fakulteti za varstvo okolja in Fakulteti za zdravstvene vede v Celju).

Podlage na podlagi katerih smo se v RŠS-ju odločili, da visokošolske zavode ustanavljamo na področju zdravstva, tehnike in varstva okolja so bile pravilne in utemeljene. Po podatkih Poklicnega barometra 2021 (Zavod RS za zaposlovanje, 2021) je za leto 2022 ocenjeno veliko pomanjkanje strokovnjakov prav na področjih zdravstva in sociale (strokovnjaki za zdravstveno nego) ter naravoslovja in tehnike (inženirji strojništva in strokovnjaki s področja varstva okolja).

V študijsko leto 2022/23 RŠS in njegovi visokošolski zavodi vstopajo s pomembnimi dosežki (navedeni so po kronološkem vrstnem redu):

  • Vlada RS je v mesecu februarju 2022 izdala sklep o podelitvi koncesij za izvajanje rednega študija na vseh treh visokošolskih zavodih, katerih ustanovitelj je RŠS, in sicer za visokošolska strokovna študijska programa Zdravstvena nega na Visoki zdravstveni šoli v Celju in Sodobno proizvodno inženirstvo na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo ter za magistrski študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije na Visoki šoli za varstvo okolja (koncesijo za izvajanje rednega študija na dodiplomski stopnji ima Visoka šola za varstvo okolja že od leta 2008).
  • Visoka šola za varstvo okolja in Visoka zdravstvena šola v Celju sta se na podlagi soglasja Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu v mesecu maju oz. septembru 2022 preoblikovali v Fakulteto za varstvo okolja s sedežem v Velenju in Fakulteto za zdravstvene vede v Celju.

S študijem je na visokošolskih zavodih v okviru RŠS zaključilo 790 diplomantov, od tega 303-je na Fakulteti za varstvo okolja, 420 na Fakulteti za zdravstvene vede in 71 na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo. Odlikuje jih visoka stopnja zaposljivosti ter odlične možnosti zaposlitve.

Poleg aktivnosti na področju razvoja in delovanja visokošolskih zavodov, RŠS aktivno sodeluje tudi na področju promocije vseživljenjskega učenja z vsakoletnim koordinatorstvom Tednov vseživljenjskega učenja ter organizacije Dneva raziskovalcev.

Skip to content